Bel mij terug


Vul onderstaand formulier in, selecteer een gewenst tijdstip en we bellen je terug!
Geen haast? Vul het contactformulier in.

Gesloten op feestdagen.

Naam ontbreekt

Tel. ontbreekt

ZIGT verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid

verzenden

Bel verzoek is succesvol verstuurd.

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.zigtstudio.nl Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. ZIGT Studio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Gebruik
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ZIGT Studio zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ZIGT Studio garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ZIGT Studio wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken
ZIGT Studio behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ZIGT. Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


info@zigtstudio.nl

+31 (0)23 55 40 930

Bel mij terug
Google maps

2018 © ZIGT Studio | disclaimer | cookies | Privacy