Klant:

Hoofdvaart College

Onze rol:

DTP en Print

Bureau:

ZIGT Studio

Het Hoofdvaart College is een openbare school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) en voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het onderwijsaanbod bestaat uit een theoretische leerweg, beroepsgerichte leerwegen (basis en kader) en in de bovenbouw ook de gemengde leerweg.
De school kent de sectoren Economie, Techniek Breed, Zorg & Welzijn, en de intersectorale opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid. Verder biedt het Hoofdvaart College een mbo-opleiding op niveau 1 tot arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent. Ook voorziet het in een internationale schakelklas.


ZIGT Studio is gevraagd om een infographic-website te ontwerpen en te realiseren (www.leerwerelden.nl) bestemd voor kinderen uit groep 7 en 8 met als doel om op een hele duidelijke, maar wel voor hen aansprekende manier meer uitleg te geven over de mogelijke studierichtingen bij het Hoofdvaart College. Tevens hebben wij een briefkaart ontworpen die leerlingen op verschillende basisscholen moet attenderen om deze website te bezoeken.

Alles
Audio
Online
Print
Video
  • Logo_Stannah_800x597_FC
  • Sticky Presentations Logo
  • SwissCheese ZIGT Studio
  • Hoofdvaart College